יום ראשון, 9 בדצמבר 2007

הדלקת החנוכיהוהיגדת לבנך

אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה


אין תגובות: