יום ראשון, 9 בדצמבר 2007

חנוכה כג האורות

הדלקת החנוכיהוהיגדת לבנך

אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה


צעדת השלוםאנו נושאים לפידים


יום שבת, 8 בדצמבר 2007

ההכנות לחנוכהינון בפעולה לקראת החג